İşletme Fakültesi Hiyerarşik Yapısı

İşletme Fakültesi Hiyerarşik Yapısı

Fakültemizin hiyerarşik yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.