2018 Yılı Kongreler ve Sempozyumlar

  • 5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (17-20 Ekim 2018) (http://www.icafr.org/)