Ana Sayfa
Mezuniyet ve Sonrası
Mezuniyet Ortalamaları

Mezuniyet Ortalamaları

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans ve Lisansüstü Programları Mezuniyet Oranları

(Average Rate of Graduation From Undergraduate and Graduate Programs of Sakarya Business School)

Tablo 1 : Fakülte Lisans Programlarında Ortalama Mezun Olma Oranları

(Table 1: Average Rate of Graduation at The Undergraduate Programs)

Lisans Programları

Undergraduate programs

2012

2013

2014

2015

2016

İnsan Kaynakları Yönetimi Pr.

Human Resources Management Pr.

74.3

83.9

84.6

94.8

87.5

İnsan Kaynakları Yönetimi Pr. (İö)

Human Resources Management Pr. (evening-time ed.)

74

76.8

79.7

84.4

81.9

İnsan Kaynakları Yönetimi Pr. (Uzaktan Eğitim)

Human Resources Management Pr. (distance ed.)

42.4

61.7

56.4

62.8

55.2

İşletme Pr.

Business Pr.

57.2

53.6

59

61.1

62.5

İşletme Pr. (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett)

Business Pr. (English) (UOLP-Leeds Beckett)

-

-

-

5

20

İşletme Pr. (İö)

Business Pr. (evening-time ed.)

36.6

47.4

48.4

53.4

48.5

Sağlık Yönetimi Pr.

Health Management Pr.

-

-

-

-

70.9

Turizm İşletmeciliği Pr.

Tourism Management Pr.

55.5

52.4

68.8

61

60.5

Turizm İşletmeciliği Pr. (İö)

Tourism Management Pr. (evening-time ed.)

37.8

52.4

78.9

59.7

63.3

Uluslararası Ticaret Pr.

International Trade Pr.

-

-

-

-

38.4

Yönetim Bilişim Sistemleri Pr.

Management Information Systems Pr.

-

-

-

-

62.5

Üniversite Geneli  Lisans Programlarından Mezun Olma Oranı Ortalaması

Average rate of graduation from undergraduate programs throughout the university

47.7

48.8

52.9

52.2

53.6

 

Tablo 2: Yüksek Lisans Programlarından Ortalama Mezuniyet Oranları

(Table 2: Average Rate Of Graduation From Master’s Degree)

Yüksek Lisans Programları

Master Programs

2012

2013

2014

2015

2016

İnsan Kaynakları Yönetimi Pr. (Yl) (Tezli)

Human Resources Management Pr. (Specialist Master)

-

-

-

14.2

3.2

İşletme Pr. (Yl) (Tezli)

Business Pr. (Specialist Master)

73.9

9.8

10.2

9.4

2.1

İşletme Pr. (Yl) (Tezsiz) (İö)

Business Pr. (Generalist Master)

38.5

48.2

46

42

46

İşletme Pr. (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Eğitim)

Business Pr. (Generalist Master) (distance learning)

96.4

39.4

41.1

27.2

33.7

Sağlık Yönetimi Pr. (Yl) (Tezli)

Health Management Pr. (Specialist Master)

-

9

13.6

4.7

3.3

Sağlık Yönetimi Pr. (Yl) (Tezsiz) (İö)

Health Management Pr. (Generalist Master)

-

94.7

44

26.9

32

Turizm İşletmeciliği Pr. (Yl) (Tezli)

Tourism Management Pr. (Specialist Master)

55.5

18.1

13.3

27.2

14.2

Turizm İşletmeciliği Programı (Yl) (Tezli)

Tourism Management Pr. (Specialist Master) (evening - time ed.)

-

-

-

-

10.5

Turizm İşletmeciliği Programı (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Eğitim)

Tourism Management Pr. (Generalist Master) (distance learning)

-

41.3

30.6

-

-

Uluslararası Ticaret Programı (Yl) (Tezli)

International Trade Pr. (Specialist Master)

-

9.5

0

4

4.1

Uluslararası Ticaret Programı (Yl) (Tezsiz)

International Trade Pr. (Generalist Master

-

-

29

17.3

16.3

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı (Yl) (Tezli)

Information Management Systems Pr. (Specialist Master)

-

0

9.5

0

6.6

Üniversite Geneli  Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olma Oranı Ortalaması

Average rate of graduation from Master's degree programs throughout the university

15

19.3

23

24.6

27.9

 

Tablo 3: Doktora Programlarından Ortalama Mezuniyet Oranları

(Table 3: Average Rate Of Graduation From Doctorate Degree)

Doktora Programları

Doctorate Programs

2012

2013

2014

2015

2016

İşletme Pr.

Business Pr.

31.5

12

6.2

12.5

4.7

Turizm İşletmeciliği Pr.

Tourism Management Pr.

20

21.4

40

50

41.6

Üniversite Geneli  Doktora Programlarından Mezun Olma Oranı Ortalaması

Average rate of graduation from doctorate degree programs throughout the university

6.3

6.9

8.2

7.7

6.5