Ana Sayfa
Öğrenci
Mezuniyet Ortalamaları

Mezuniyet Ortalamaları

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisan ve Lisansüstü Programları Mezuniyet Oranları Average Rate of Graduation From Undergraduate and Graduate Programs of Sakarya Business School

Tablo 1 : Fakülte Lisans Programlarında Ortalama Mezuniyet Süreleri

Table 1: Average Rate of Graduation at The Undergraduate Programs

Lisans Programları

Undergraduate programs

2012

2013

2014

2015

2016

İnsan Kaynakları Yönetimi Pr.

Human Resources Management Pr.

74.3

83.9

84.6

94.8

87.5

İnsan Kaynakları Yönetimi Pr. (İö)

Human Resources Management Pr. (evening-time ed.)

74

76.8

79.7

84.4

81.9

İnsan Kaynakları Yönetimi Pr. (Uzaktan Eğitim)

Human Resources Management Pr. (distance ed.)

42.4

61.7

56.4

62.8

55.2

İşletme Pr.

Business Pr.

57.2

53.6

59

61.1

62.5

İşletme Pr. (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett)

Business Pr. (English) (UOLP-Leeds Beckett)

-

-

-

5

20

İşletme Pr. (İö)

Business Pr. (evening-time ed.)

36.6

47.4

48.4

53.4

48.5

Sağlık Yönetimi Pr.

Health Management Pr.

70.9

-

-

-

-

Turizm İşletmeciliği Pr.

Tourism Management Pr.

55.5

52.4

68.8

61

60.5

Turizm İşletmeciliği Pr. (İö)

Tourism Management Pr. (evening-time ed.)

37.8

52.4

78.9

59.7

63.3

Uluslararası Ticaret Pr.

International Trade Pr.

38.4

-

-

-

-

Yönetim Bilişim Sistemleri Pr.

Management Information Systems Pr.

62.5

-

-

-

-

Üniversite Lisans Mezuniyet Süresi Ortalaması

Average rate of graduation from undergraduate programs throughout the university

47.7

48.8

52.9

52.2

53.6

 

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisan ve Lisansüstü Programları Mezuniyet Oranları Average Rate of Graduation From Undergraduate and Graduate Programs of Sakarya Business School

Tablo 2: Yüksek Lisans Programlarından Ortalama Mezuniyet Oranları

Table 2: Average Rate Of Graduation From Master’s Degree

Yüksek Lisans Programları

Master Programs

2012

2013

2014

2015

2016

İnsan Kaynakları Yönetimi Pr. (Yl) (Tezli)

Human Resources Management Pr. (Specialist Master)

-

-

-

14.2

3.2

İşletme Pr. (Yl) (Tezli)

Business Pr. (Specialist Master)

73.9

9.8

10.2

9.4

2.1

İşletme Pr. (Yl) (Tezsiz) (İö)

Business Pr. (Generalist Master)

38.5

48.2

46

42

46

İşletme Pr. (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Eğitim)

Business Pr. (Generalist Master) (distance learning)

96.4

39.4

41.1

27.2

33.7

Sağlık Yönetimi Pr. (Yl) (Tezli)

Health Management Pr. (Specialist Master)

-

9

13.6

4.7

3.3

Sağlık Yönetimi Pr. (Yl) (Tezsiz) (İö)

Health Management Pr. (Generalist Master)

-

94.7

44

26.9

32

Turizm İşletmeciliği Pr. (Yl) (Tezli)

Tourism Management Pr. (Specialist Master)

55.5

18.1

13.3

27.2

14.2

Turizm İşletmeciliği Pr. (Yl) (Tezli) (İö)

Tourism Management Pr. (Specialist Master) (evening-time ed.)

-

-

-

-

10.5

Turizm İşletmeciliği Pr. (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Eğitim)

Tourism Management Pr. (Generalist Master) (distance learning)

-

41.3

30.6

-

-

Uluslararası Ticaret Pr. (Yl) (Tezli)

International Trade Pr. (Specialist Master)

-

9.5

0

4

4.1

Uluslararası Ticaret Pr. (Yl) (Tezsiz) (İö)

International Trade Pr. (Generalist Master)

-

-

29

17.3

16.3

Yönetim Bilişim Sistemleri Pr. (Yl) (Tezli)

Information Management Systems Pr. (Specialist Master)

-

0

9.5

0

6.6

Üniversite Düzeyi Yüksek Lisans Programları Ortalaması

Average rate of graduation from Master’s degree programs throughout the university

15

19.3

23

24.6

27.9

 

Tablo 3: Doktora Programlarından Ortalama Mezuniyet Oranları

Table 3: Average Rate of Graduation From Doctoral Degree Programs

Doktora Programları

Doctoral Degree

2012

2013

2014

2015

2016

İşletme Pr. (Dr) (Tezli)

Business

31.5

12

6.2

12.5

4.7

Turizm İşletmeciliği Pr. (Dr) (Tezli)

Tourism Management

20

21.4

40

50

41.6

Üniversite Düzeyi Doktora Programları Ortalaması

Average rate of graduation from Doctoral degree programs throughout the university

6.3

6.9

8.2

7.7

6.5