Personel Sayıları
Profesör 12
Doçent 18
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 16
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1091 1104
2. Öğretim Öğrencisi 543 704
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 119 90
Toplam 1753 1898
Genel Toplam 3651