Personel Sayıları
Profesör 10
Doçent 20
Yardımcı Doçent 29
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1088 1032
2. Öğretim Öğrencisi 570 642
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 163 111
Toplam 1821 1785
Genel Toplam 3606