Personel Sayıları
Profesör 10
Doçent 18
Yardımcı Doçent 28
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1099 1128
2. Öğretim Öğrencisi 556 714
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 123 91
Toplam 1778 1933
Genel Toplam 3711