Personel Sayıları
Profesör 10
Doçent 20
Yardımcı Doçent 29
Araştırma Görevlisi 36
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1094 1040
2. Öğretim Öğrencisi 579 650
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 167 117
Toplam 1840 1807
Genel Toplam 3647