Personel Sayıları
Profesör 10
Doçent 18
Yardımcı Doçent 29
Araştırma Görevlisi 36
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 894 945
2. Öğretim Öğrencisi 483 582
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 129 101
Toplam 1506 1628
Genel Toplam 3134