Personel Sayıları
Profesör 10
Doçent 20
Yardımcı Doçent 28
Araştırma Görevlisi 36
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1088 1030
2. Öğretim Öğrencisi 568 640
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 163 111
Toplam 1819 1781
Genel Toplam 3600