Personel Sayıları
Profesör 11
Doçent 20
Doktor Öğretim Üyesi 31
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 899 982
2. Öğretim Öğrencisi 456 624
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 92 80
Toplam 1447 1686
Genel Toplam 3133