Personel Sayıları
Profesör 11
Doçent 17
Doktor Öğretim Üyesi 27
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1105 1177
2. Öğretim Öğrencisi 520 705
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 87 76
Toplam 1712 1958
Genel Toplam 3670