Personel Sayıları
Profesör 10
Doçent 18
Yardımcı Doçent 29
Araştırma Görevlisi 36
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1087 1125
2. Öğretim Öğrencisi 553 711
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 123 92
Toplam 1763 1928
Genel Toplam 3691