Personel Sayıları
Profesör 12
Doçent 15
Yardımcı Doçent 36
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1092 1108
2. Öğretim Öğrencisi 543 704
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 119 90
Toplam 1754 1902
Genel Toplam 3656